Komandi śtgjaldsdagur
Serligt barnaískoyti - 21. desember
Pensjón - 31. oktober
Forsorg - 31. oktober
Familjuískoyti - 31. oktober
Tillaga starv oktober - 2. november
Inntøkumissur oktober - 2. november
Forsorg §15a - 2. november